بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای انجمن های اسلامی و مربیان و مسئولان تربیتی:

هر انجمن‌ اسلامی‌ دانش‌آموزی‌ در کشور، یک‌ سنگر فرهنگی‌ است‌ که‌ سلاح‌ این‌ سنگر، دین‌، تدبیر، علم‌، فکر و فرهنگ‌ می‌باشد.اگر این‌ سنگرها مستحکم‌ باشند، دشمن‌ در توطئه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، نظامی‌ و تهاجم‌ خطرناک‌ فرهنگی‌ ناکام‌ خواهد ماند.

اسفند 79


بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای اتحادیه ی انجمنهای اسلامی دانش آموزان:

این امتیاز کمی نیست که یک کشور هفتاد میلیونی، دارای اکثریت جوان و نوجوان باشد. جوان و نوجوان، چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است. جوان، یعنی آینده. جوان خوب برای یک کشور، یعنی آینده ی خوب. جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن اند؛ این هم امتیاز دیگری است.

شهریور 82